Inhoudsopgave

De toekomst is aan vrijheid, niet aan Staatsdwang

Overal in de wereld protesteren mensen tegen de heersende machten. Veel mensen hebben het gevoel dat het verkeerd gaat met de samenleving of dat de gevestigde orde berust op onrechtvaardigheid.
 
Maar wat is er precies mis met de manier waarop landen worden geregeerd? En hoe zou het dan wel moeten?
 
“Links” geeft “de vrije markt” de schuld. “Rechts” beschuldigt “buitenlanders” van alles wat niet deugt.
 
Links wil de Staat inzetten om gelijkheid en solidariteit af te dwingen, de economie te “stimuleren”, werkloosheid tegen te gaan. Met als gevolg dat de Staat steeds machtiger wordt, het ambtenarenleger groter, groei en initiatief worden gesmoord in bureaucratie, afhankelijkheid en gemakzucht worden beloond.
 
Rechts wil de Staat gebruiken om vreemde invloeden te weren, bedrijven te beschermen, immoreel en ongewenst gedrag te bestrijden. Met het gevolg dat de Staat steeds machtiger wordt, het controle-apparaat groter, de criminaliteit harder, de economie inefficiënter, het sociale klimaat killer.
 
Beide kampen bevoordelen hun eigen achterban ten koste van de rest van de burgers. Links pampert de culturele sector, de managers in onderwijs, zorg en woningbouwcorporaties, ambtenaren, minderheden. Rechts begunstigt bevriende bedrijven, de landbouw, de financiële sector, het politie-apparaat.
 
Beide maken dankbaar gebruik van de diensten van de Centrale Bank die de Staat de middelen geeft ongelimiteerd geld te creëren en daarmee een absolute macht geeft over het financiële en economische systeem. Of nu links of rechts regeert, altijd zie je een toename van schulden, regels, bureaucratie.
 
Wat je van beide kampen nooit zult horen is dat ze minder macht willen.
 
Als we een betere wereld willen, wordt het tijd om de oplossingen die politici ons voorschotelen – of ze nou van links of rechts zijn – te zien voor wat ze waard zijn: maatregelen die sommige bevolkingsgroepen opzetten tegen anderen. Plannen die sommige groepen begunstigen maar ten koste gaan van de algemene levensstandaard. Beloftes die niet waargemaakt kunnen worden omdat ze berusten op het illusoire idee dat je iets voor niets kunt krijgen. Regels en wetten die uiteindelijk vooral in het belang zijn van de mensen die de macht hebben in de Staat. Niet eens omdat die mensen altijd per sé slecht zijn, maar omdat het nu eenmaal te verleidelijk is om macht niet te gebruiken ten gunste van je zelf.
 
Het wordt tijd om te kiezen voor een andere oplossing: voor minder Staatsmacht.
 
Als je kijkt naar wat de grote politieke problemen zijn in de wereld – oorlog, repressie, corruptie, stagnatie, recessies, bureaucratie – dan zie je dat er een gemeenschappelijke factor aan ten grondslag ligt, namelijk de ongelijkheid die er in de wereld is in politieke macht.
 
Politieke macht stelt sommigen in staat te leven ten koste van anderen. Dat is de basis van onrecht. En daarmee van de meeste politieke en economische problemen.
 
Andersom, waar mensen daadwerkelijk zelfbeschikkingsrecht hebben, waar ze in staat zijn om hun eigen leven vorm te geven, om – samen met anderen – te kiezen voor een eigen levenswijze, een eigen politiek systeem, vrij van dwang en geweld, daar ontstaat welvaart,  rechtvaardigheid en sociale harmonie.
 
Dit is het ideaal waar, in mijn idee, het “libertarisme” voor staat – het ideaal van een samenleving gebaseerd op vrijwillige relaties.
 
Waarin weliswaar natuurlijke hiërarchieën bestaan, maar niemand het recht heeft een ander iets met geweld op te dringen. Waarin, uiteraard, regels bestaan, maar niemand boven de regels staat, of regels kan uitvaardigen die het zelfbeschikkingsrecht van mensen schenden. Waarin solidariteit bestaat, maar geen beambten die solidariteit kunnen afdwingen. Waarin verschillende politieke stelsels naast elkaar bestaan, en verschillende culturen, maar ieder mens vrij is om te kiezen onder welk stelsel hij of zij wenst te leven.
 
Dit ideaal heeft niets met een utopie te maken. Het is een praktisch en redelijk simpel te verwezenlijken idee, waarmee een einde kan worden gemaakt aan onrecht en onderdrukking, en dat de weg kan openen voor economische groei, vrijheid en vrede.
 
De enige reden waarom het nu niet bestaat is omdat er tot dusver altijd mensen zijn geweest die macht weten te verwerven om te kunnen leven ten koste van anderen. En omdat er altijd volgelingen zijn die proberen te profiteren van deze macht.
 
Veel mensen zijn bang dat ze slechter af zijn als de Staat niet voor iedereen “zorgt”. Ze vergeten dat zij het zelf zijn die goederen produceren, diensten aanbieden, zorg en onderwijs leveren, voor pensioenen en verzekeringen sparen. Het enige dat de machthebbers doen is de middelen die burgers voortbrengen in beslag nemen en “herverdelen”, waarbij ze een groot deel voor zichzelf houden, en de rest naar eigen goeddunken besteden, aan zaken waar veel burgers niet op zitten te wachten.
 
De afschaffing van machtsongelijkheid is geen wondermiddel waarmee alle problemen in de wereld “vanzelf” worden opgelost. Daarvoor is meer nodig dan een politiek of juridisch systeem. Maar het is wel de manier om een begin te maken met het aanpakken van een aantal hardnekkige misstanden in de wereld, zoals oorlogen tussen landen, burgeroorlogen, armoede, inflatie, werkloosheid, financiële crises, maatschappelijke verdeeldheid, gebrekkige zorg, gebrekkig onderwijs.
 
Als we er niet in slagen om uit de greep van de Staatsmacht te komen, dan valt te vrezen dat ons een wereld wacht waarin natiestaten, volkeren en bevolkingsgroepen elkaar steeds heftiger zullen bestrijden en uiteindelijk elkaar en de wereld de vernieling in zullen helpen.
 
In De Staat Voorbij probeer ik te laten zien hoe het libertarische ideaal een oplossing kan bieden voor de politieke en economische problemen waar de wereld mee kampt. Ik ga in op De toekomst, zo hoop ik in dit boek te laten zien, is aan vrijheid en gelijkwaardigheid, niet aan de dwang van de Staat. 

Inhoudsopgave


 

Te koop bij o.a.

Bol.com Bruna Managementboek.nl